Jesteś tutaj: HOMEMIASTA i GMINYKarta Dużej Rodziny - Kraków

Karta Dużej Rodziny - Kraków

Krakowska Karta Rodzinna 4+ została wprowadzona na podstawie uchwał nr XCVII/1324/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Krakowskiej Karty Rodzinnej". W wykonaniu ww. Uchwały Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski powołał zespół zadaniowy do jej wdrożenia pod przewodnictwem Marzeny Paszkot Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny i Polityki Społecznej. Zespół opracował projekt regulaminu przyznawania i korzystania z Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+, wzór wniosku o wydanie KKR4+, wzór karty KKR4+ oraz naklejki informującej o honorowaniu KKR4+ przez podmiot zewnętrzny.

krakowZarządzeniem Nr 2864 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2011 r. Program KKR4+ wszedł w życie. Beneficjentami KKR4+ zostały rodziny wielodzietne zameldowane na terenie Gminy Miejskiej Kraków i składające się z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu czworo i więcej dzieci (w tym dzieci w rodzinie zastępczej) w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.

Wydawanie krakowskim rodzinom wielodzietnym Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+ rozpoczęto 2 stycznia 2012 roku. Do końca roku 2012 do Programu przystąpiło 519 rodzin. Wydano 3193 karty. Od początku roku liczba naszych beneficjentów wzrosła o kolejne 577 osób. Do wydawania KKR4+, przedłużania ważności, obsługi portalu www.kkr.krakow.pl oraz pozyskiwania Partnerów niepublicznych przystępujących do Programu przypisany jest jeden etat. Oferta Programu składa się z sześciu działów - kultury, gastronomii, usług, sklepów, sportu i rekreacji ,zdrowia oraz komunikacji miejskiej.
Do 31 grudnia 2012 r. do Programu przystąpiło 95 Partnerów komercyjnych oferujących zniżki od 3% do 50% w ponad 190 miejscach. Od początku 2013 roku, do Programu przystąpiły kolejne firmy i organizacje znacząc na mapie Krakowa, kolejne miejsca, w których realizowany jest nasza idea.
Beneficjenci KKR4+ mogą skorzystać z wielu dodatkowo przygotowanych przez podmioty niepubliczne, czasowych akcji promocyjnych. Do końca marca beneficjenci Programu mogą skorzystać z usług stomatologicznych z rabatem wynoszącym 50% !
Tańsze podręczniki, kursy językowe, rabaty na ksero, oprawę i wydruk prac, dostęp do internetu to tylko kilka przykładów odciążenia domowych budżetów rodziców dzieci w wieku szkolnym.
Zapraszając niepubliczne przedsiębiorstwa do Programu staramy się mieć na uwadze również pomoc w zagospodarowaniu wolnego czasu rodzin wielodzietnych. Park Wodny, Park Miniatur czy Centrum Wspinaczkowe Forteca to tylko niektóre miejsca, w których dzięki zniżką rodziny mogą spędzić wspólne chwile.
Zdajemy sobie sprawę jak wielkim wydatkiem dla rodzin jest prywatna wizyta u specjalisty, będąca często koniecznością ze względu na bardzo długie terminy do lekarzy refundowanych, starałam się pozyskać jak największą liczbę partnerów działających w obszarze zdrowia. Zniżki na specjalistyczne badania czy wizyty u lekarzy ortodontów to tylko część z szerokiego wachlarza usług medycznych oferowanych naszym beneficjentom.
Dużym obciążeniem domowego budżetu rodzin wielodzietnych są zakupy żywnościowe. Podjęliśmy, zatem próbę pozyskania do Programu sieci spożywczych. Partnerami KKR4+ zostały Auchan, Kefirek oraz piekarnie Buczek.
Do wzięcia udziału w Programie zaproszone zostały także komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskie jednostki organizacyjne.
Działania skierowane do rodzin wielodzietnych zostały szczególnie zintensyfikowane w okresie wakacyjnym. Zainicjowałam akcję „Lato z Krakowską Kartą Rodzinną 4+". W ramach akcji dzieci i młodzież objęta Programem KKR4+ miała możliwość skorzystania z szeregu zajęć i atrakcji. Zostały przygotowane bezpłatne bilety wstępu do centrum wspinaczkowego Avatar (codziennie 5 dwuosobowych wejściówek – dla dziecka z rodzicem) oraz na baseny Centrum Rozwoju Com Com Zone Kraków – Prokocim (30 wejściówek dziennie), Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna (30 wejściówek dziennie) oraz Klubu Sportowego Wanda (basen odkryty, 10 wejściówek dziennie). Posiadacze KKR4+ mogli także wykupić bilet dwugodzinny w specjalnej cenie 3 zł do Parku Wodnego w Krakowie. W okresie wakacji istniała także możliwość bezpłatnego zapisania dzieci posiadających KKR4+ na zajęcia półkolonijne organizowane w czterech ośrodkach kultury tj. Śródmiejskim Ośrodku Kultury na ul. Mikołajskiej, Centrum Kultury Ruczaj, Klubie Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta oraz w Klubie Wersalik na osiedlu Ogrodowym. Akcja wakacyjna kosztowała 20.000 zł.
Pod koniec 2012 roku zmieniono zasady przyznawania jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia dziecka „becikowe gminne". Zmiany nie dotknęły jednak rodzin wielodzietnych (4+). Posiadacze Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+ są wyłączeni z obowiązku spełniania kryterium dochodowego niezbędnego do uzyskania ww. świadczenia.
W wyniku porozumienia z Grodzkim Urzędem Pracy począwszy od 2013 r. bezrobotni rodzice z rodzin objętych KKR4+ otrzymują kompleksową pomoc w aktywizacji zawodowej (staże, szkolenia, kursy), a młodzież może korzystać z bezpłatnej preorientacji zawodowej.
Mając na uwadze szczególną sytuację rodzin wielodzietnych wprowadzono zmianę w kryteriach naboru do przedszkoli. Rodziny posiadające kartę KKR4+ otrzymują dodatkowe punkty.
W porozumieniu z Wydziałem Edukacji powstaje protokół uzgodnień z Młodzieżowymi Domami Kultury - placówkami wychowania pozaszkolnego działającymi na obszarze Gminy Miejskiej Kraków. Dzieci i Młodzież z rodzin wielodzietnych będą miały pierwszeństwo w zapisach na bezpłatne zajęcia oferowane przez ww. jednostki.
Jednocześnie począwszy od stycznia 2013 r. liczba osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską wzrosła o młodzież w wieku pomiędzy 20 a 24 rokiem życia w przypadku, kiedy uczą się lub studiują.

KARTA DUŻEJ RODZINY

Newsletter

Początek strony